گزارش برگزاری جلسه بین بازرگانان و اعضای هیت مدیره جامعه دندانسازان ایران

به حمد و قوه الهی در راستای تقویت روابط و هماهنگی بیشتر با شرکت های معظم وارد کننده و بازرگانیهای خوشنام عرصه دندانپزشکی و تولیدکنندگان معتبر و با سابقه که جز جدایی ناپذیر خانواده دندانپزشکی کشور هستند جلسه ای صمیمی و پرانرژی به میزبانی جامعه دندانسازان ایران در محل سالن تلاش بر گزار گردید .
امید است که فتح بابی باشد برای ارتباط موثرتر و تنگا تنگ و برگزاری بیشتر این دست جلسات به جهت تقویت بنیان جامعه دندانسازان ایران.


در لیست زیر اسامی تمامی همراهان و دلسوزان صنف به پاس یدردانی از حضور و حمایت اورده میشود تا گوشه ای از قدرشناسیمان باشد.

 

دکتر روحی شرکت تولیدی بازرگانی کوشا فن پارس

جناب تیموری شرکت نیک جویان
جناب دوری شرکت تولیدی بازرگانی مهردنت
جناب غلامعلیزاده شرکت تولیدی بازرگانی دندیران
دکتر طباطبایی امید طب پارس
جناب اسماعیل براتی بازرگاني براتی
جناب نصیرپور بازرگانی نصیرپور
جناب حسین پور شرکت تولیدی ایده آل ماکو
جناب صفرزاده شرکت تولیدی بازرگانی بتادنت
آقایان مهندس بصیری و کرمی درسان طب پارس
مهندس قیومی شرکت بازرگانی نام آوران
جناب احمدیان شرکت بازرگانی نوین دندان
جناب شجاعی شرکت بازرگانی برادران شجاعی
جناب خانلر شرکت بازرگانی دیباطب
جناب ثمین شرکت بازرگانی زرین طب
جناب رونقی بازرگانی رونقی دگودنت
جناب کاوکپور شرکت بازرگانی پرشیان طب
جناب اوحدی شرکت بازرگانی اوحدی
جناب عارفی شرکت بازرگانی عارفی
جناب شب افروز شرکت بازرگانی بردنت
جناب محمدیان شرکت بازرگانی محمدیان
احمدیان شرکت نوین دندان
مهندس قویمی صبا نام آوران