ایجاد تغییرات در گروه های تلگرامی کلوپ دندانسازان ایران

 

t logo

همکاران گرامی

با توجه به تغییرات به وجود آمده در نرم افزار تلگرام ، کلوپ دندانسازان ایران جهت بهره وری بیشتر از خدمات این پیام رسان و اطلاع رسانی بیشتر دست به تغییراتی در گروه های خود به شرح زیر زده است:

1-      گروه های عمومی 1تا 5 کماکان مانند قبل در دسترس می باشد.

 1. گروه 1) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgF99VjvDPBL8wEluw
 2. گروه 2)https://telegram.me/joinchat/BmQNfgAF6UWK-pAc6eZlEQ
 3. گروه 3)https://telegram.me/joinchat/BmQNfgF2mGOZ6VvbnGzQwQ
 4. گروه 4)https://telegram.me/joinchat/BmQNfgCstDXz42-6UNuwlQ
 5. گروه 5) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgIl3IPqcGm4aE7FtQ

2-      گروه های فروشگاه 1و 2 ادغام شده و به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 6) https://telegram.me/joinchat/BmQNfjud2vmMok45wYZXVg

3-      گروه های ثابت 7، 15 با هم ادغام شده و به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 7)https://telegram.me/joinchat/BmQNfjugSc3JA5_Xm7qapw

4-      گروه دانشجویان 8 بدون تغییر مانند قبل در دسترس می باشد.

 1. گروه 8) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgATzaevf_WXhbwhMg

5-      گروه ارتودنسی 9 بدون تغییر مانند قبل در دسترس می باشد.

 1. گروه 9)https://telegram.me/joinchat/BmQNfgATzaevf_WXhbwhMg

6-      گروه کد کم 10 به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 10) https://telegram.me/joinchat/BmQNfjwV6DM-ZXQHf2DlSw

7-      گروه ایمپلنت 11 به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 11)https://telegram.me/joinchat/BmQNfjwV6DM-ZXQHf2DlSw

8-      گروه ترموپلاستیک 12 و متحرک 13 ادغام شده و به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 12) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgDgK3G_ROqeGyC4VA

9-      گروه جدید بحث های صنفی تشکیل شده است.

 1. گروه 13) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgNsK6C0vqeROsN0JA

10-  گروه های گپ و گفتگو 16-20 مانند قبل به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

 1. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgJeZ8vyyTxWH_Tjjw
 2. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgDY0HspxW0VTjsFJg
 3. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgDY0HspxW0VTjsFJg
 4. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgJfSIchImpPU5Gv8Q
 5. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgGyi7UCsPyRTKqGLw

امیدواریم با تغییرات ایجاد شده در گروه بتوانیم بهترین خدت رسانی را به شما عزیزان را داشته باشیم.