ایجاد تغییرات در گروه های تلگرامی کلوپ دندانسازان ایران

 

t logo

همکاران گرامی

با توجه به تغییرات به وجود آمده در نرم افزار تلگرام ، کلوپ دندانسازان ایران جهت بهره وری بیشتر از خدمات این پیام رسان و اطلاع رسانی بیشتر دست به تغییراتی در گروه های خود به شرح زیر زده است:

1-      گروه های عمومی 1تا 5 کماکان مانند قبل در دسترس می باشد.

 1. گروه 1) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgF99VjvDPBL8wEluw
 2. گروه 2)https://telegram.me/joinchat/BmQNfgAF6UWK-pAc6eZlEQ
 3. گروه 3)https://telegram.me/joinchat/BmQNfgF2mGOZ6VvbnGzQwQ
 4. گروه 4)https://telegram.me/joinchat/BmQNfgCstDXz42-6UNuwlQ
 5. گروه 5) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgIl3IPqcGm4aE7FtQ

2-      گروه های فروشگاه 1و 2 ادغام شده و به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 6) https://telegram.me/joinchat/BmQNfjud2vmMok45wYZXVg

3-      گروه های ثابت 7، 15 با هم ادغام شده و به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 7)https://telegram.me/joinchat/BmQNfjugSc3JA5_Xm7qapw

4-      گروه دانشجویان 8 بدون تغییر مانند قبل در دسترس می باشد.

 1. گروه 8) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgATzaevf_WXhbwhMg

5-      گروه ارتودنسی 9 بدون تغییر مانند قبل در دسترس می باشد.

 1. گروه 9)https://telegram.me/joinchat/BmQNfgATzaevf_WXhbwhMg

6-      گروه کد کم 10 به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 10) https://telegram.me/joinchat/BmQNfjwV6DM-ZXQHf2DlSw

7-      گروه ایمپلنت 11 به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 11)https://telegram.me/joinchat/BmQNfjwV6DM-ZXQHf2DlSw

8-      گروه ترموپلاستیک 12 و متحرک 13 ادغام شده و به صورت سوپر گروه در دسترس می باشد.

 1. گروه 12) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgDgK3G_ROqeGyC4VA

9-      گروه جدید بحث های صنفی تشکیل شده است.

 1. گروه 13) https://telegram.me/joinchat/BmQNfgNsK6C0vqeROsN0JA

10-  گروه های گپ و گفتگو 16-20 مانند قبل به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

 1. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgJeZ8vyyTxWH_Tjjw
 2. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgDY0HspxW0VTjsFJg
 3. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgDY0HspxW0VTjsFJg
 4. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgJfSIchImpPU5Gv8Q
 5. https://telegram.me/joinchat/BmQNfgGyi7UCsPyRTKqGLw

امیدواریم با تغییرات ایجاد شده در گروه بتوانیم بهترین خدت رسانی را به شما عزیزان را داشته باشیم.

آئين نامه تأسيس لابراتوار پروتز هاي دنداني
 
 1- لابراتوار پروتزهاي دنداني به محلي اطلاق مي شودكه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي پس از اخذ مجوز قانوني جهت ساخـت انواع پروتزهاي دنداني متحرك و ثابت و اپلاينس ( دستگاه هاي كمكي داير مي گردد) .


2- مجوز تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني براي متقاضيان فارغ التحصيل رشته كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني صادر مي گردد .


تبصره 1 : براي متقاضياني كه داراي مدرك تكنسين تجربي لابراتوار دنداني قانون مصوب 1364 مي باشند نيز درصورت تائيد صلاحيت پروانه تأسيس صادر مي گردد .
تبصره 2 : براي فارغ التحصيل ديپلم پروتزهاي دنداني هنرستان تربيت تكنسين پروتز دنداني دانشگاه شهيد بهشتي نيز پروانه تأسيس صادر مي گردد .
تبصره 3 : به آن عده از دارندگان پروانه مجوز تبصره 5 (بهدار تجربي دندان و كمك دندانپزشكان تجربي ) كه متقاضي تأسيس لابراتوار باشند در صورت تائيدصلاحيت مشروط به تحويل پروانه هاي مذكور ‘ تعهد به عدم ارتباط با بيمار، پروانه تأسيس داده خواهد شد .
تبصره 4 : براي كمك تكنسين هاي دندانسازي تجربي سال 54 كه داراي پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پـزشكـي باشد نيـز پروانـه تأسيس صادر مي گردد .
 
3- براي هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت فقط مجوز تأسيس يك لابراتوار صادر مي گردد .
 
شرح وظايف مؤسس لابراتوار
 
1- حفظ رعايت شئونات اسلامي ، اخلاقي ، حرفه اي در محيط كار
2- رعايت كامل اصول بهداشتي و كنترل عفونت هماهنگ با دندانپزشك معالج
3- ساخت انواع پروتزهاي متحرك و ثابت و اپلاينس هاي دهان و فك و صورت ( براساس نوع مجوز صادر شده )
4- تأسيس و تدارك تجهيزات و لوازم مورد نياز
5- تأسيس كادر فني واجدالشرايط در لابراتوار مطابق با شرايط شاغلان فني
6- رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات علمي و فني دندان پزشك معالج
7- اجرا و رعايت كليه مقررات ، ضوابط ، دستورالعمل هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
8- رعايت اصول ايمني بهداشت محيط و حرفه در محل كار مانند استفاده از سمعك ‘ عينك محافظ و دستكش هنگام كار
9- ثبت سوابق براي كليه سفارشات دندان پزشكان و مراكز درماني دندان پزشكي طرف قرارداد
10- نظارت بر مراحل مختلف طراحي ، ساخت و حفظ اصول علمي و فني
11- نظارت كامل بر تهيه و مصرف مواد لابراتواري
12- تطبيق وسيله ساخته شده با دستور كار ( دستورالعمل ) دندان پزشك معالج
13- نظارت بر عملكرد پرسنل بخش و آموزش حين خدمت آنها


4- مجوز كار لابراتوار پروتزهاي دنداني قابل واگذاري به غير نمي باشد .


5- هرگونه تغيير و انتقال محل لابراتوار بايد پس از كسب نظر از دانشگاه مربوطه باشد .
 
تبصره : هرگونه تغيير در شاغلان فني با توجه به رعايت فصل سوم آئين نامه مي بايست بلافاصله به اطلاع دانشگاه مربوطه رسانده شود .


6- در صورتي كه مسئول لابراتـوار بـه دلايلي موجه قصد تعطيل و انحلال لابراتوار را داشته باشد بايستي مراتب به اطلاع دانشگاه مربوطه اعلام گردد .


7- لابراتوار بـه هيچ وجه حق پذيرش مستقيم بيمار ( از قبيل پذيرش بيمار، معاينه ، امتحان پروتز ، تطبيق رنگ دندان ها قالب گيري و ... ) را ندارد .


8- نصب پروانه تأسيس و كارت شاغلين فني در محل لابراتوار الزامي است .


9- لابراتوار پروتزهاي دنداني بايد فاقد هرگونه تجهيزات غير ضروري مانند صندلي و يونيت دندانپزشكي باشند در غير اين صورت مشمول فصل چهارم آئين نامه تخلفات مي گردند .


10- لابراتوار پروتزهاي دنداني مي بايست تابلوي مربوطه را مطابق با شرايط كه در ذيل اعلام مي گردد نصب نمايند .


- ابعاد تابلو 70 * 50 سانتي متر بدون تصوير باشد .
- عنوان تابلو مي بايست مطابق با پروانه تأسيس باشد .


11- تهيه برگ دستور کار لابراتوار


12- تهيه مهر لابراتوار برابر مندرجات پروانه تاسيس به ابعاد 5/1*4
 
تبصره : استفاده از عناوين اضافي كه در پروانه تأسيس ذكر نگرديده ممنوع مي باشد .
 
13- لابراتوارپروتزهاي دنداني ملزم به رعايت مشخصات فني استانداردومطلوب ، تجهيزات وملزومات فني لازم مي باشند .


1-13- لابراتوار از نور كافي برخوردار و از نظر بهداشتي مطلوب باشد .
2-13- لابراتوار از تهويه كافي برخوردار باشد .
3-13- كف و ديوار لابراتوار قابل شستشو و ضدعفوني كردن باشد .
4-13- قسمت هاي مختلف لابراتوار ( اتاق پروتز ثابت ، كرم كبالت ، گ‍چ ريزي و مفل گذاري و پرداخت و ... ) در صورت فعاليت مي بايست به صورت مجزا در نظر گرفته شود .


14- در صورتي كـه مسئول لابراتوار پروتز هاي دنداني از ضوابط و مقررات آئين نامه تخطي نمايد به شرح ذيل اقدام خواهد شد .


1-14- تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورت جلسه بازرسي محل توسط دانشگاه علوم پزشكي ذي ربط .
2-14- اخطار كتبي توسط دانشگاه علوم پزشكي ذيربط
3-1


4- لغو موقت پروانه كار و تعطيلي لابراتوار به مدت يك تا سه ماه توسط دانشگاه با هماهنگي مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه ها
4-14- لغو دائم پروانه كار و تعطيل دائمي لابراتوار توسط مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه ها


15- با متخلفيني كه در امور درماني دندان پزشكي دخالت نمايد براساس تبصره 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مواد خوردني و آشاميدني برخورد خواهد شد .


16- اعتبار پروانه تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني 2 سال بوده و تمديد آن منوط به شركت در دوره بازآموزي اداره سلامت دهان و دندان مي باشد .
 
مراحل صدور مجوزهاي قانوني
 
الف ) مدارك مورد نياز :


1- ارائه درخواست كتبي امضاء شده متقاضي كه به امضاي معاونت درمان و مديريت درمان رسيده و ثبت دفتر دبيرخانه گرديده باشد .


تبصره : جهت متقاضيان شبكه هاي تحت پوشش دانشگاه ضروري است درخواست از طريق شبكه بهداشت و درمان مربوطه ارائه گردد .


2- تكميل فرم هاي مربوطه (فرم ها پس ازارائه درخواست توسط واحدصدورپروانه ها به متقاضي تحويل داده مي شود ).
3- ارائه يكي از مدارك زير :
- اصل گواهي نامه كارداني پروتزهاي دنداني ( گواهي پايان طرح يا عدم نياز به همراه تائيديه اداره كل )
- اصل مدرك كار دندان سازان ( كمك تكنسين تجربي دندانسازي سال 1354 )
- تكنسين تجربي لابراتوار سال 1364
- ديپلم پروتز دنداني شهيد بهشتي 1354
- مجوز تبصره 5
- بهدار تجربي دندان
- كمك دندان پزشك تجربي
4- اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت
5- 4 قطعه عكس 4 * 3
6- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
7- گواهي عدم اعتياد
8- تصوير كامل صفحات شناسنامه
9- تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان ( براي فارغ التصيلان دانشگاهي)
10- اصل و كپي و كارت واكسيناسيون عليه هپاتيت و صحت سلامت
11- اصل و كپي گواهي عدم نياز در ساعات غير اداري جهت مستخدمين دولت
12- ارائه تصوير يا شماره کد ملي


توضيح : در خصوص گواهي عدم سوء پيشينه كيفري و گواهي عدم اعتياد وکارت بهداشتي مكاتبه از طريق دانشگاه پس از ارائه ساير مدارك فوق توسط متقاضي انجام مي پذيرد . بديهي است پي گيري در مورد وصول پاسخ گواهي ها به عهده متقاضي مي باشد .
 
ب ) پس از تكميل مدارك پرونده جهت تائيدواخذ شماره رديف اختصاصي به اداره سلامت دهان و دندان ارسال مي گردد .


ج ) پس از تائيد مدارك ، كارشناسي از مكان لابراتوار و تجهيزات توسط كارشناسان دانشگاه انجام مي پذيرد .

 
د ) در صورت تائيد مكان و تجهيزات لابراتوار، مدارك مشروحه ذيل توسط متقاضي به واحد صدور پروانه ها ارائه مي گردد .


- سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر با ذكر پلاك ثبتي


- فيش بانكي طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طريق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضي اعلام خواهد گرديد،مبالغ جهت تهران وساير شهرستان ها متفاوت مي باشد).


ه ) صدور پروانه تأسيس لابراتوار پروتز دندان

 
و ) تحويل پروانه صادر شده به متقاضي
 
توضيح : پروانه تأسيس فقط به متقاضي تحويل داده مي شود .

 با تشکر از جناب آقای رامین احمدی عزیز

مجموعه برنامه‌هاي مدون آموزش مداوم

                                                                  

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي

اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

 

 

 

 

مجموعه برنامه‌هاي مدون آموزش مداوم

 

ويژه دانش آموختگان كارداني و كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه و تدوين :‌ مهرماه 1394

 

 

 

 


فهرست برنامه‌هاي مدون آموزش مداوم دانش آموختگان رشته ساخت پروتزهاي دنداني

 

 

1-            اخلاق –مديريت ، بهداشت و کنترل عفونت                                           

2-            پروتزهاي ثابت 1                                                             

3-            پروتزهاي ثابت 2                                        

4-             پروتزهاي ثابت 3

5-             پروتزهاي ثابت 4                                               

6-             پروتزهاي ثابت 5        

7-            پروتزهاي ثابت 6

8-              پروتزهاي ثابت 7                                             

9-            پروتزهاي ثابت 8                                                                                                        

10-        پروتزهاي ثابت 9                                               

11-        پروتزهاي متحرک 1                                                                                             

12-        پروتزهاي متحرک 2                                                                                              

13-        پروتزهاي متحرک 3                                                                                             

14-         پروتزهاي متحرک  4  

15-         پروتزهاي متحرک  5    

16-          پروتزهاي متحرک  6

17-         پروتزهاي متحرک  7

18-        پروتزهاي فكي صورتي                                                                                         

19-        پروتز - استتيک             

20-        اپلاينس هاي ارتودنسي

 

قابل توجه دانش آموختگان رشته ساخت پروتزهاي دنداني

با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و الزام كسب امتياز آموزش مداوم توسط كليه افرادي كه در تحقق اهداف نظام سلامت نقش دارند و با عنايت به لزوم به روز‌رساني دانش ومهارت هاي حرفه‌اي گروه هاي ذيربط، كليه دانش‌آموختگان رشته ساخت پروتزهاي دنداني در مقاطع کارداني وکارشناسي از سال  1394 ملزم به شركت در برنامه‌هاي آموزش مداوم و كسب 25  امتياز ساليانه مي‌باشند.

از مشمولين محترم ( دانش آموختگان رشته ساخت پروتزهاي دنداني) درخواست مي‌شود نسبت به عضويت در سايت آموزش مداوم جامعه پزشكي به آدرس WWW.ircme.ir  اقدام تا از زمان اجراي برنامه‌ها مطلع شوند.

بديهي است از سال 1395 تمديد و صدور مجوز تاسيس لابراتوار و هر گونه فعاليت حرفه‌ايمنوط به ارائه امتيازات مربوط به قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي خواهد بود.

 

هم اكنون نسبت به عضويت در سامانه يكپارچه آموزش مداوم اقدام نماييد.

 

 

اعضاي کميته تدوين برنامه مدون  رشته ساخت پروتزهاي دنداني :

 

1-       جناب آقاي دكتر احمد احمدآخوندي

2-      جناب آقاي احمد جعفري

3-      جناب آقاي دكتر حسن حسيني تودشكي

4-       جناب آقاي دكتر مهدي سروش

5-         جناب آقاي دکتر سعيد شفيعي

6-      جناب آقاي دكتر محمد شيرازي

7-      جناب آقاي دكتر مهدي صدفي

8-      جناب آقاي دكتر اكبر فاضل

9-       جناب آقاي دكتر محمد حسين كريمي

10-    جناب آقاي دکتر حسينعلي ماهگلي

11-    جناب آقاي دكتر علي محرابي

12-   جناب آقاي فرشيد منجمي

13-  جناب آقاي دكتر بهزاد هوشمند

 

 

 عنوان برنامه : اخلاق –مديريت ، بهداشت و کنترل عفونت                                            كد :   33122401  

 

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

اخلاق حرفه اي و مهارتهاي ارتباطي

1-     نقش اخلاق دراحساس نياز آموزشهاي تکميلي حرفه اي

2-     لزوم شناخت حقوق طبيعي و تاثير متقابل آن

3-   توانايي برقراري ارتباط حرفه اي با تيم درمان دندانپزشكي

4-     ضرورت شناخت حقوق حرفه اي

5-     ايجاد انگيزه و امنيت شغلي در پرتو رعايت اخلاق

6-     توانايي‌برقراري‌ارتباط حرفه‌اي‌با تيم‌درمان دندانپزشكي

75

مديريت لابراتوارساخت پروتزهاي دنداني

1-   تعريف مديريت و نقش آن در بهينه سازي منابع روانشانسي گروهي و ارتقاي کيفيت

2-     ضرورت شناخت روابط همکاري با بخش کلينيکي

3-     تعميق و توسعه فعاليت لابراتواري

4-     ارتباط با جمعي از لابراتوارهاي موفق

5-     استاندارهاي ارائه خدمات لابراتواري

6-   كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات در مديريت لابراتوار

75

بهداشت وکنترل عفونت در  لابراتوار پروتزهاي دنداني

1-     ضرورت احساس نياز به رعايت اصول بهداشت

2-     تهيه دستور العملهاي بهداشتي در حوزه فردي

3-     تهيه دستور العملهاي بهداشتي در حوزه گروهي

4-     ضرورت آموزشهاي مشترک کلينيکي لابراتواري

5-     ارسال بسته ها از کلينيک به لابراتوار و بالعکس

90

بهداشت حرفه‌اي و ارگونومي در لابراتوار پروتزهاي دنداني

1-     ضرورت آشنايي با استندارهاي محيط کار

2-     بهره مندي صحيح از تجهيزات استاندارد

3-     افزايش راندمان و تامين سلامتي

4-     ايجاد نشاط در محيط کار

5-     افزايش بهره وري و کاستن از هزينه ها

60

 

 

 

 

 

عنوان برنامه : پروتز هاي ثابت 1                                                                                       كد  :   33122402

 

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مباني لابراتواري در پروتز ثابت

 

انواع پروتزهاي ثابت

1-   داخل تاجي يا خارج تاجي :اينله - انله –پارسيل کران- کران و ...

2-   از نظر نوع مواد سازنده : متال سراميک – تمام سراميك -کامپوزيت هاي لابراتواري

3-      از نظر ساپورت :دندان يا ايمپلنت

4-   از نظر نحوه ساخت : معمولي يا کانونشنال –به کمک کامپيوتر  computer assisted

80

شناخت مواد

1-      انواع الياژها در پروتز ثابت

2-     انواع پرسلن ها و ترکيبات سازنده

3-   انواع اکريل هاي مخصوص پروتزثابت و باندينگ هاي فلز و اكريل

4-      اکريل هاي ساخت موقتي

5-   کامپوزيت هاي لابراتواري جهت ساخت کران و بريج‌هاي دائم و موقتي

6-     انواع گچ در پروتز ثابت

7-     انواع‌موم هاي‌مخصوص و کس آپ و اسپروگذاري و ...

8-     رنگدانه ها در پروتز ثابت

9-     مواد ضد عفوني

10-مواد پاليش و پرداخت

11-انواع مواد قالب گيري

 

 

110

ابزار شناسي

1-    شناخت انواع تجيهزات لابراتواري ( ميزکار، نوع نور و چراغ ، موتورهاي لابراتواري  انواع هندپيس و لوازم چرخشي و ...

2-     انواع کوره هاي حذف مومBurn out)) و نحوه کار

3-      انواع کوره هاي پخت پرسلن و نحوه کار

4-     انواع روش ها  و ابزارهاي کستينگ آلياژ و السرام ها

5-      انواع يونيت هاي کيورکامپوزيت

6-      انواع CAD CAMمورد استفاده در لابراتوار

7-   اينسترو منت هاي موم کاري و کارورها(Carver)و سندبلاست ها و پاليش و ...

110

 

 

 

عنوان برنامه : پروتزهاي ثابت 2                                                                               كد :   33122403

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مباني لابراتواري در پروتز ثابت

 

اکلوژن درپروتزثابت

1-     شناخت رابطه مرکزي و حداکثر تماس کاسپي

2-      تعيين کننده هاي قدامي و خلفي اکلوژن

3-   آشنايي با انواع اکلوژن هاي موجود در پروتزهاي ثابت:

اکلوژن محافظت شده متقابل ، فانکشن گروهي يا فانکشن  گروهي پارسيل     partial group function

 

4-     انواع تداخلات پيشگرايي و طرفي و سنتريک

5-     دلايل استفاده از ارتيکولاتور و فيس بو

6-   انواع آرتيکورلاتور : غير قابل تنظيم ، نيمه قابل تنظيم ، تماماً قابل تنظيم

7-     ارکان و نان ارکان(Arcon  Nonarcon)

8-     انواع فيس بو

9-   نحوه مانت صحيح و چگونگي ارزيابي يک مانت صحيح در لابراتوار

10-آشنايي با انواع روش ها و مواد رکورد گيري مرکزي  پيشگرايي و طرفي

 

 

 

 

150

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت کانونشنال متکي بر دندان (کران و بريج Full metalو Metal ceramic

1-      آشنايي با اصول تراش و انواع خط خاتمه تراش

2-   انواع مواد و روش هاي قالب گيري ( باتري پيش ساخته يا اختصاصي)

3-   نحوه ساخت انواع تري اختصاصي بر اساس نوع ماده قالب گيري

4-     روش هاي ساخت کران و بريج موقتي

5-     نحوه ساخت الگوي پست  در روش غير مستقيم

 

 

75

1-      شناخت خصوصيات يک قالب ارسالي خوب به لابراتوار

2-      نحوه ريختن قالب نهايي

3-      انواع روش هاي ساخت کست کار وداي

4-       كست كار با داي جداگانه

5-    کست کار با داي متحرک : انواع تکنيک هاي post pour  وpre pour  (پيندکسPindexوداي لاک تريDi­-lok Tray  و ... )

75

 

 

 

عنوان برنامه : پروتز هاي ثابت 3                                                                                          كد :   33122404

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت کانونشنال متکي بر دندان (کران و بريج فول متال و متال سراميک)

1-     نحوه ديچ (Ditch) صحيح و آماده سازي داي

2-     انواع اکلوژنهاي کاسپ فوساو کاسپ مارژينال ريج

3-   شناخت کانتورهاي محوري صحيح و مورفولوژي اکلوزالي

4-   دلايل انجام فول کانتوروکس آپ در ترميم هاي متال سراميک

5-   نحوه کات بک (Cut back)و ختم پرسلن فلز و ميزان ساپورت پرسلن

6-     مكانيزم باند برسلن

7-     آشنايي با انواع پانتيک

8-   طراحي فريم آينده و طرح فريم در مارژين بر مبناي نوع ختم تراش

 

100

 

 

1-    مراحل اسپروگذاري و انواع اسپروگذاري در کران و بريج هاي بيس متال و نابل

2-    سيلندرگذاري مخصوص کران و بريج ها و نحوه اينوستينگ و آماده سازي جهت حذف موم

3-    سيلندرگذاري مخصوص پست ها  و نحوه اينوستينگ و آماده سازي جهت حذف الگو

4-        برن اوت و حذف الگو

5-        کستينگ سيلندر و نحوه خروج فريم از سيلندر

6-        انواع خطا هاي کستينگ و دلايل آن

 

100

 

 

1-    پرداخت و اختتام فريم ريخته شده فول متا ل يا متال سراميک

2-       نحوه پرسلن گذاري ( اوپک ، بادي و انامل)

3-       مكانيسم باند پرسلن

4-        تطابق رنگ و استين گذاري

5-    کنترل تطابق مارژين و تماس هاي پروگزيمالي و اکلوزالي

6-         اختتام و پاليش نهايي فلز قبل و بعد از گليز چيني

 

 

 

100

 

 

 

عنوان برنامه : پروتزهاي ثابت  4                                                                                                                   كد:   33122405

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت باند شونده با رزين

1-     آشنايي با اصول تراش ، انديکاسيون ها

2-     انواع پروتزهاي رزين باندد

3-     نحوه قالب ريزي ، ديچ و آماده سازي داي

4-   وکس آپ و طراحي فريم در انواع پروتزهاي رزين باندد در نواحي قدامي و خلفي

5-     کستينگ و نحوه آماده سازي فريم

6-     پرسلن گذاري

 

 

80

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت کامپوزيتي تقويت شده با فايبر

1-    انواع کامپوزيت هاي تقويت شونده با فايبر : براساس

1)       نوع فايبر

2)       جهت گيري فايبرها

3)       نوع ماتريکس رزيني

4)       ساخته شده در کارخانه سازنده يا در لابراتوار

2-    انديکاسيون ها و اصول تراش

3-      قالب ريزي و آماده سازي داي

4-  نحوه آماده سازي و ساخت لابراتواري پروتزهاي کامپوزيتي

 

 

80

 

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت کران هاي ثابت تلسکوپيک

1-   آشنايي با اصول کران هاي تلسکوپيک

2- انديکاسيون هاي تلسکوپيک کران ها(پايه هاي متعدد با توزيع فضايي نامناسب ،بريج هاي يک تکه، دندان پايه تيلت يافته و ...)

3-    اصول تراش در کران هاي تلسکوپيک

4-  نحوه و کس آپ کوپينگ داخلي يا کران اوليه و طراحي مارژين

5      - نحوه و کس آپ کوپينگ خارجي يا کران ثانويه

6      - آشنايي با تكنولوژي Spark erosion

 

80

 

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت موقتي

1-    انواع اکريل و کامپوزيت ها نوري و سلف کيور جهت ساخت موقتي

2-    انواع روش ها و مراحل ساخت پروتز موقتي ( کران ، بريج ، کران همراه با پست)

60

 

 

 

 

عنوان برنامه : پروتزهاي ثابت    5                                                                                                            كد:   33122406

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با روش هاي ساخت      مارژين هاي تمام سراميکي در       کران هاي متال سراميک

1-      نوع ختم تراش جهت مارژين هاي تمام سراميک

2-     انديکاسيون هاي مارژين تمام سراميک

3-   انواع روش هاي ساخت مارژين تمام سراميک و مزايا و معايب هر کدام

1)       پلاتينيوم فويل  Platinum foil

2)       دايرکت ليفتDirect lift

3)       Wax suspension

 

 

 

60

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت کانونشنال تمام سراميک

1-  آشنايي با انواع تراش در لامينيت ها

2-  انواع پرسلن هاي موجود براي ساخت لامينيت ها

3-روش هاي مختلف لابراتواري ساخت لامينيت ها و مزايا  و معايب هر کدام

1)        پلاتينيوم ماتريکسPlatinum matrix

2)        کست دير گدازRefractory die

3)        Heat press

 

 

100

 

 

الف -لامينيت ونيرها

 

ب -کران هاي تمام سراميك (All-Ceram)

 

1-     آشنايي با اصول تراش و ختم تراش

2-      آشنايي با انواع سراميک ها :

1)      Slip cast ceramic: اينسرام آلومينا ، زيرکونيا و اسپاينل و روش ساخت

2)         Heat press Ceramic

3)          لوسايت بيس : IPS  Empress  -Optec

4)          ليتيوم سيليکات بيس : IPS  Empress II

5)روش هاي مختلف ساخت ( وکس آپ کور + تکنيک لايه دادن يا وکس اپ کامل کران + استين خارجي)

   3- آشنايي با انواع پودرهاي پرسلن لوفيوزينگ و افکت هاي مختلف

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

عنوان برنامه : پروتزهاي ثابت    6                                                                                                     كد :   33122407

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با انواع اتصالات در پروتز ثابت

1-انواع اتصالات غير سخت

2-انديکاسيون هاي اتصالات غير سخت

1)دندان پايه تنها (pier abutment ) : مکان و موقعيت اتصال دهنده غير سخت

2)دندان پايه تيلت يافته

3) پروتزهاي يک تکه منديبل

4)دندان پايه باپرگنوز مشکوک و ...

3- نحوه انجام وکس آپ و سروي و نصب اتصالات غير سخت

اتصالات سخت در پروتز ثابت

1) اتصالات سخت ريختگي :ابعاد نرمال مورد نياز ، کانتور نرمال

2) لحيم در پروتز ثابت –انواع لحيم ، انواع اينوستمنت ها در لحيم کاري، ايندکس لحيم ، تکنيک لحيم کاري ( پرسولدرينگ و پست سولدرينگ     و ...

3) اشنايي با مباحث Welding,laser weld

 

 

 

 

180

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت به عنوان پايه هاي پروتز متحرک پارسيل

1-روش هاي ساخت کران براي پروتز پارسيل موجود نحوه قالب گيري ، وکس آپ و ...

2-روش هاي ساخت کران براي پروتز پارسيل آينده

3-سروي کست نهايي و وکس آپ بر اساس مسيرنشت پارسيل

4-طراحي فريم بر اساس اجزاء پروتز پارسيل : رست سيت ، لژلينگوالي Lingual ledge، اندرکات و...

5-انواع اتچمنت ها

1)داخل تاجي يا خارج تاجي ، بار ، stud، مگنت  ،دقيق، نيمه دقيق

2)نحوه نصب اتچمنت روي کران هاي ثابت : لحيم ، cast to

3)ملاحظات وکس آپ کران و فضا حين نصب اتچمنت ها

 

 

120

 

 

 

 

 

عنوان برنامه : پروتز هاي ثابت 7                                                                                                 كد :   33122408

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مباني لابراتواري ايمپلنت در پروتز ثابت

1-     آشنايي با ترمينولوژي و اجزاء ايمپلنت هاي دنداني

2-   شناخت انواع فيکسچرها از لحاظ bone Level  يا  Tissue level

3-     شناخت انواع اتصالات بين اباتمنت و فيکسچر

4-     شناخت انواع اباتمنت ها :

1)       يک قطعه اي يا دو قطعه اي بودن و انديکاسيون هاي آنها

2)       مستقيم يا زاويه دار بودن

3)       اباتمنت هاي مخصوص متحرک اوردنچر ( تلسکوپيک و اتچمنت ها ) و يا ثابت

4)     اباتمنت هايUCLA ( با کولارهاي فلزي نابل يا بيس متال و يا تمام پلاستيکي)

5)       اباتمنت هاي سراميکي و فلزي

6)     اباتمنت از لحاظ نوع اتصال سوپراستراکچر به آن ( سمان شونده يا پيچ شونده)

5-   آشنايي با سيستم هاي مختلف از لحاظ هماهنگ (compatible)بودن قطعات و مزايا و معايب استفاده از  اين قطعات

6-     انواع ايمپرشن  كوپينگ ها و روش هاي قالب گيري

1)       Open trayيا  closed tray

2)       Abutment levelيا  Tissue level

7-   آشنايي با انواع پروتزهاي پيچ‌شونده و انديکاسيون‌هاي آن

8-   آشنايي با انواع پروتزهاي ثابت متکي بر ايمپلنت FP1,2,3و انديکاسيون هاي آن

9-     پروتزهاي هيبريد و انديکاسيون هاي آن

10-اتصال ايمپلنت ها به هم و دلايل آن

 

 

 

 

300

 

 

 

 

     عنوان برنامه : پروتز هاي ثابت 8                                                                                              كد:   33122409

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت کانونشنال متکي بر ايمپلنت

1-   نحوه ساخت استنت هاي راديوگرافيک و انواع آن و بکارگيري پودرهاي اوپک کننده در آن

2-    نحوه ساخت و روش هاي ساخت استنت هاي جراحي کاستوم و انواع آن (با ساپورت دنداني و يا بافتي) و طرح هاي مختلف آن

3-   نحوه قالب ريزي و نصب انالوگ ها و استفاده از شبيه ساز لثه اي (gingimask)

4-     آشنايي با كيتهاي Try inاباتمنت

5-     طرز انتخاب اباتمنت و نحوه پرپ کردن اباتمنت

6-   ساخت ايندکس هاي تائيد قالب و ايندکس هاي موقعيت اباتمنت

7-     ساخت انواع بيس هاي رگورد گيري با استفاده از اجزاء ساپورت ايمپلنت نظير فيکسچرمانت

8-   چيدمان تشخيصي و ساخت ايندکس هاي مربوطه جهت تعيين طرح درمان( پيچ شونده يا سمان شونده )          ( هيبريد يا متال سراميک) وانتخاب اباتمنت براساس آن

9-   روش انجام وكس اپ (با يا بدون استفاده از كپ هاي برن اوت)

10-طراحي فريم در متال سراميک ها( FP1,2,3) ( سمان شونده يا پيچ شونده) و هيبريدها

11-اصول حاکم و عوامل دخيل در پاسيوفيت بودن فريم ها و سوپراستراکچر

12-پرسلن گذاري يا آکريل گذاري در انواع درمانهاي پروتزي و مکانيسم هاي ايجاد باندينگ مطلوب بين آکريل و فريم يا کامپوزيت و فريم در پروتزهاي هيبريد

 

 

 

 

 

 

240

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتزهاي ثابت يا متحرک فوري متکي بر ايمپلنت

1-آشنايي يا مباحث بارگذاري فوري و تدريجي

2-آشنايي با انواع اباتمنت هاي موقتي و اجزاء ايمپلنت جهت ساخت کران هاي موقتي

3-  ساخت اپلاينس هايAppliance)(متحرک موقتي با ساپورت دنداني نظير Essix

 

 

 60

 

 

 

     عنوان برنامه : پروتز هاي ثابت 9                                                                                           كد :   33122410

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با CAD/CAMو کاربرد آن در پروتزهاي ثابت

1-     آموزش exo – cad

2-     آموزش CAM

3-     شناخت انواع بلاک و متريال

4-     شناخت اجزاء دستگاه و اسکنر و نحوه کارکرد آن

5-   شناخت انواع دستگاه هاي CAD/CAMموجود و مقايسه آنها

 

 

100

کابردCAD/CAMدر کران هاي آلسرام

1-   انواع سيستم ها و روش هاي مورد استفاده در CAD/CAMجهت ساخت آلسرام ها

1)     Machined ceramic:  Cerec cystem( Vita mark  ll Pro cad

2)       Machined and sintered ceramic:

-       Procera All ceram

-       Lava system

 

 

 

100

 

کابردCAD/CAMدر ايمپلنت ها

1-   ساخت انواع راهنماي هاي جراحي (استريوليتوگرافي و اسکنرهاي 3D ) بر مبناي اسکن هاي راديوگرافيک و راهنماي راديوگرافيک

2-      ساخت اباتمنت هاي کاستومايز

3-   ساخت فريم ها و سوپراستراکچر نهايي از متريالهاي متفاوت (فلز سراميک، کامپوزيت ) بر مبناي راهنماي جراحي

100

 

 

 

 

 

 

  عنوان برنامه : پروتزهاي متحرک 1                                                                                                                  كد:   33122411

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مباني لابراتواري پروتزهاي متحرک پارسيل

1-     انواع طبقه بندي كندي در پروتز پارسيل

2-     اصول مكانيكي در انواع كلاس هاي كندي

3-     انواع پروتزهاي پارسيل: دائمي ، ترانزيشنال

4-   شناخت اجزاء پروتز پارسيل : مينور و ماژور كانكتورها، رست، ريتينر مستقيم و غير مستقيم و...

5-     سروي و مسير نشست و بر خواست

6-   اندركات، ريليف و بلاك اوت (اختياري، موازي،  Shaped)

7-     اكلوژن در پروتز پارسيل در كلاس هاي مختلف كندي

8-   فاكتورهاي مختلف تاثير گذار در اكلوژن: نوع پارسيل، وضعيت اكلوژن موجود و ..

9-   روشهاي مختلف قالب گيري در پارسيل: فيزيولوژيك، فانكشنال، اصلاح كست

10-انواع فلسفه طراحي پارسيل: تعادل تنش، بيس فيزيولوژيك، توزيع گسترده تنش

 

 

 

160

مواد و ابزار شناسي لابراتواري در پروتز پارسيل

1-     انواع آلياژهاي مورد استفاده در پارسيل

2-     مواد قالب گيري

3-     اکريل هاي موجود براي پارسيل (FlexibleوRigid)

4-     مواد دو بليکيت (Duplicate)در پارسيل

5-     کوره برن اوت و کستينگ در پارسيل

6-     انواع اينوستمنت ها(Investment)

7-     انواع سرويور و نحوه سرويور کردنSurvey)(

8-     دستگاه (Milling machine)

 

 

 

140

 

 

 

 

       عنوان برنامه : پروتزهاي متحرک 2                                                                                        كد:   33122412

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

مراحل لابراتواري ساخت پروتز پارسيل کروم کبالت کانونشنال

1-ريختن قالب اوليه

2-ساخت تري اختصاصي ( براساس نوع ماده قالب گيري و روش قالب گيري )

3-سروي کست اوليه، پيشنهاد محل هاي مورد نياز جهت ريشيپ(Reshape)، ريليف(Relief)و بلاک اوت (Block out)

4-ريختن قالب نهايي ( دلايل و مزاياي ريختن دو مرحله‌اي قالب) و بيدينگ(Beading)و باکسينگ (Boxing)

5-سروي کست نهايي ، ريليف و بلاک اوت بر مبناي طرح درمان نهايي

6-دو بليکيت کست نهايي به کست رفرکتوري

7-وکس آپ نهايي کست رفرکتوري : ملاحضات اتصال بيس به آکريل ، خطوط خاتمه داخلي و خارجي  انواع سدل و مزاياومعايب آن،نحوه‌اتصال دندان و استاپ‌هاي نسجي و...

8-اسپرو گذاري ، سيلندرگذاري و کستينگ

9-قطع اسپرو ، پرداخت اوليه، نشاندن روي کست نهايي ، اجاست اكلوزالي ، طرز اجاست انواع کلاسپ ها و اصلاحات لازمه در فريم

10-فريم هايي که نياز به ساخت مجدد دارند

11-نصب تري به فريم هاي فري اند و قالب گيري و قالب‌ريزي التردکست

12-رکورد ، مانت و چيدن دندان

13  -نحوه چيدن بر مبناي دندان هاي موجود و در موارد بدون فلنج در قدام

14-مراحل مفل گذاري ، پک اکريل و پخت نهايي

15-ِDecastingاز مفل ، اختتام ، پرداخت نهايي و ريمانت

16-CAD CAMدر پروتز پارسيل

 

 

240

مراحل لابراتورهاي ساخت پارسيل ترانزيشنال

1-قالب اوليه و سروي کست و ساخت تري اختصاص

2-ريليف، بلاک  اوت وسروي کست نهايي و ساخت بيس موقت جهت رکوردگيري

3-چيدن دندان

4-کاربرد کلاسپ‌هاي سيمي، نوع و سايز کلاسپ سيمي‌به کاررفته

5-طرز طراحي فريم فلزي جهت تقويت بيس اكريلي

6-پخت و ريمانت

 

 

60

 

 

    عنوان برنامه : پروتزهاي متحرک   3                                                                                        كد :   33122413

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

شناخت انواع اتچمنت در پروتز پارسيل

1-    Stud، مگنت ، بار ، اتچمنت هاي داخل و خارج تاجي، دقيق و نيمه دقيق

2-   نوع اتچمنت بر اساس محل قرارگيري: روي کران يا ريشه دندان يا ايمپلنت

3-   شناخت بيومکانيک اتچمنت ها در پارسيل و تغييراتي که در طرح درمان ايجاد مي کنند

4-      روشهاي مختلف ساخت و نصب اتچمنت ها در پارسيل

5-  سمان دائم کران حاوي اتچنت و سپس ساخت پارسيل

6-     تعويق افتادن سمان کران تا زمان تحويل پارسيل

90

 

پارسيل هاي متکي بر ايمپلنت

1-      طبقه بندي پارسيل هاي متکي بر ايمپلنت

2-      ملاحظات طراحي فريم

3-   انواع اتچمنت هاي مورد استفاده : لوکيتور ( stud) و ...

 

 

 60

 

مراحل‌لابراتواري‌تعميرات پارسيل‌هاي دائمي و ترانزيشنال

1-     ريلاين (Reline)

2-     ريبيس(Rebase)

-خطا هاي احتمالي و روش هاي مختلف ريلاين و ريبيس

3-     تعمير پارسيل شکسته،  تعويض دندان ها و... 

60

 

انواع مختلف پروتز پارسيل

1-   اورلي پارسيل (Overlay partial denture): آلياژهاي مورد استفاده ، انواع طرح ها با پوشش سطوح باکالي و اکلوزالي، ونير با كامپوزيت ، پرسلن و اكريل و تمهيدات مربوط به هر كدام و...

2-   تلسکوپيک پارسيل دنچر : انواع ريتنشن در دابل کران‌ها و اتصال كران خارجي به فريم ورك و...

3-     Swing lock: نوع فريم ، طراحي و ...

4-   پارسيل گايدپلن : مزايا ، طراحي  و نحوه فيت فريم ورک و..

90 

 

 

 

 

      عنوان برنامه :پروتزهاي متحرک 4                                                                                        كد :   33122414

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مباني لابراتواري در پروتز کامل

1-    آشنايي با آناتومي بافت هاي ساپورت کننده پروتز کامل

2-     گسترش  نرمال بردر ها و آناتومي پروتز کامل

3-    انواع کلاسه بندي هاي فکي ( III,II ,I  ) اپن بايت و کراس بايت هاي خلفي يک و دو طرفه

4-   انواع مولدهاي دنداني ( آناتوميک ، نيمه آناتوميک ، منوپلن)

5-     روش هاي مختلف چيدن دندان

6-     اکلوژن در پروتز کامل

7-    تعيين کنندهاي حرکات فک در پروتز کامل ( راهنماي قدامي و خلفي و شيب کاسپي و ...)

8-     VDوCRو Neutral zone

9-   عوامل دخيل درگير و ثبات  پروتز کامل (رکوردهاي صحيح ، سطوح پاليش شده،  بردرمولدينگ و اکلوژن صحيح و...

10- ملاحظات لابراتواري  انواع روش هاي قالب گيري در پروتز کامل : با فشار ، با فشار  انتخابي ، بدون فشار

150

 

مواد و ابزار شناسي در پروتز کامل

1-    شناخت انواع اکريل و مواد پليمري بيس دنچر : نوري ، سلف کيور ، ماكروويو و بيس هاي رزيني اصلاح شده 

2-   شناخت انواع دندان از لحاظ جنس : اکريلي و کامپوزيتي

3-   انواع مفل  و سيستم هاي مفل گذاري : مولد فشاري ، تزريقي، pour or Fluid Technique

4-     انواع مواد قالب گيري در پروتز کامل

5-      انواع دستگاهاي پخت اکريل و روش هاي پخت اکريل

6-   ارتيکو لاتورهاي مورد استفاده در پروتز کامل و حداقل نيازمنديهاي ارتيکولاتور در پروتز کامل

7-      مواد ريلاين در پروتز کامل

8-      آلياژهاي مورد استفاده در بيس پروتز کامل

9-     انواع گچ

10-اسپاتول و ابزارهاي مولاژ

11- پاليش و اختتام

12-  مواد ضد عفوني کننده

و...

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

عنوان برنامه : پروتزهاي متحرک 5                                                                                                   كد:   33122415

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت پروتز کامل

1-      انواع تري هاي پيش ساخته

2-     مواد قالب گيري اوليه و ريختن قالب اوليه

3-    ساخت و ميزان ريليف در تري اختصاصي بر اساس نوع ماده قالب گيري و تکنيک قالب گيري

4-     ضخامت تري ، دسته مناسب ، استاپ تري و ...

5-     شناخت يک قالب نهايي ايده ال ارسال شده به لابراتوار

6-   بيدينگ و باکسينگ و اهميت آن وروش ريختن قالب نهايي

7-     طراحي فريم در بيس هاي حاوي فريم فلزي

8-   ساخت بيس دائم يا موقتي جهت رکورد گيري و انديکاسيون ها و مراحل لابراتوار هر كدام

9-   وکس ريم(Wax rim): ضخامت  ، ارتفاع و موقعيت آن

10-مانت و نحوه استفاده از فيس بو

11-انواع چيدمان دنداني و طرز چيدن در روابط فکي مختلف

12-مراحل اصلاحات و بالانس هاي قبل از پخت

13- مدلاژ صحيح

14-مفل گذاري، پخت و طرز خارج کردن  پروتزاز مفل

15-انواع خطاهاي احتمالي ناشي از پخت

16-شناخت انواع ريمانت لابراتواري و کلينيکي

17- اجاست بعد از پخت

18- اختتام و پرداخت

 

 

300

 

 

 

 

 

    عنوان برنامه : پروتزهاي متحرک 6                                                                                              كد:   33122415

                                 اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با دنچرتکي single denture

1-     شناخت مشکلات در:  ثبات –  چيدن- شکستگي و...

2-   نحوه چيدن درپلن اکلوزالي نامنظم فک مقابل –ميزان اوربايت واورجت در اين  نوع دنچر

3-     ساخت و طراحي فريم فلزي در دنچرتکي

4-     مباني لابراتواري استفاده از سافت لاينرها يا ايمپلنت

 

75

 

دنچر فوري

1-     انواع دنچرهاي فوري : IIDو CID

2-     قالب اوليه و تري هاي اختصاصي  ( يک يا دو تکه)

3-   بيس رکوردگيري‌درانواع دنچر فوري CID،نحوه انتقال رکوردهاي چيدن در موارد بدون بيس رکوردگيري

4-      ايندکس هاي چيدن و نحوه انتقال آن به لابراتوار

5-     طريقه حذف دندان از روي کست و چيدن دندان

6-     پخت

 

 

75

 

ريلاين دوبليکيت و تعمير

1-     انواع مواد قالب گيري جهت دوبليکيت

2-   انواع شکستگي هاي ممکن و طريقه تعميرانها،ريختن کست و اصلاح بيس

3-   ملاحظات لابراتواري درروش هاي ريلاين و ريبيس       ( مواد و روش هاي قالب گيري متفاوت)

4-    خطاهاي احتمالي  در مراحل لابراتواري  ريلاين و نحوه مقابله  با آن ، ريمانت پس از ريلاين و...

60

 

اپلاينس هاي متحرک اکلوژن

1-     انواع ورقه هاي پليمري نرم و سخت

2-   روش هاي ساخت اسپلينت هاي اکلوژني نرم با دستگاه شکل دهنده در خلاء و ديگر روش هاي ساخت

3-   روش هاي ساخت گارد سخت در لابراتوار، حدود بردرها درگارد سخت ،برقراري تماس و اجاست اکلوژني در ارتيکولاتور و پخت آن

4-     اسپلينت هاي ريپوزيشن فک

90

 

 

 

 

عنوان برنامه : پروتزهاي متحرك   7                                                                                        كد :   33122417

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مراحل لابراتواري ساخت اوردنچرهاي متکي بر دندان

1-     شناخت بيومکانيک اوردنچر هاي متکي بر دندان

2-     انواع اوردنچرهاي فوري و دائمي

3-   انواع اتچمنت هاي دنداني ، بار جوينت ، بار يونيت ، studهاي داخل و خارج ريشه اي و ...

4-   استفاده از ايندکس هاي چيدن در طراحي بارو فريم در اوردنچر

5-     نحوه طراحي فريم در بيس هاي فلزي

6-   محل و توزيع مناسب دنداني ( ساپورت دنداني يا دنداني بافتي )

7-     مولد دنداني مناسب در اوردنچرها

8-   تلسکوپيک اوردنچرها و روش  ساخت آن در انواع سخت ، ارتجاعي و فشار شکن

9-     مراحل لابراتواري ريلاين و ريبيس در اوردنچرها

120

 

آشنايي با مراحل لابراتوار ساخت اوردنچرهاي متکي بر ايمپلنت

1-   شناخت انواع پروتزهاي RP4وRP5و عوامل دخيل در ايجاد آن مانند :

-     محل وتعداد ايمپلنتها، اتصال يا عدم اتصال آنها، گسترش فضايي اتچمنت ها ، نوع اتچمنت و تعداد اتچمنت 

2-   شناخت انواع اتچمنت و آزادي حرکت آنها در انواع 4- باروکليپ ، بار وبال ، STUDها

3-   شناخت انواع اباتمنت ها ي مخصوص اوردنچر : UCLA، بال ولوکيتور(Locator)و کراتور (Kerator)و...، اباتمنت‌هاي پيچ‌شونده،تلسکوپيک و...

4-   انواع روش هاي قالب گيري در سطح اباتمنت  يا فيکسچر ، اپن يا کلوز ، قالب گيري همزمان بافت و ايمپلنت

5-   چيدن آزمايشي و ساخت ايندکس در طراحي بار و اتچمنت ها و ارزيابي فضاي بين ريج

6-   طراحي صحيح بار و اجاره آزادي چرخشي يا عدم آن : باروبال(Bar&Ball)يا کليپ(Clip)

7-     طراحي صحيح فريم فلزي

8-     ساخت بيس رکوردگيري با ساپورت از ايمپلنت

9-   چيدن دندان و اصلاحات مورد نياز در چيدن در کمبودهاي فضايي

10-پخت و نحوه نصب اتچمنت ها در لابراتوار

11- نحوه حذف کام و قواعد حذف کام و فلنج در اوردنچرها

12-ريمانت و اجاست اکلوزالي

13-ريلاين و ريبيس

 

 

180

 

 

عنوان برنامه : پروتزهاي فكي صورتي                                                                                          كد :   33122418

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مباني لابراتواري و مواد در پروتزهاي فکي و صورتي

1-       چالش هاي پروتزهاي فکي و صورتي

2-   مشکلات گير و ثبات در پروتزهاي فکي صورتي داخل دهاني و نحوه مقابله با آن (VD–چيدن دندان –استفاده از کانتورهاي اصلاح شده –نحوه طراحي کلاسپ ها و فرم مقاوم جهت مقابله با چرخش پروتز - استفاده از ايمپلنت)

3-     CRو   VDو Neutral zoneدر اين بيماران

4-    دلايل استفاده از بيس هاي دائم و طرز ساخت بيسهاي توخالي(Hollow base)

5-   آشنايي با مواد سيليکوني و رنگ آميزي آن جهت ساخت پروتزهاي صورتي

 

 

120

آشنايي با  انواع پروتزهاي فکي وصورتي

1-   پروتزهاي مخصوص راديوتراپي و اشعه درماني (استنت هاي محافظ و پوزيشنينگPositioning)

2-   ساخت پروتزهاي مسدود کننده (Obturator)جراحي، موقتي و دائمي در موارد با دنداني و بي دنداني

3-   پروتزهاي مسدود کننده حلقي و پالاتال ليفت (Palatal lift)و قطع زبان

4-      پروتزهاي قطع منديبل

5-     ايمپلنت در پروتزهاي داخل دهاني

 

 

120

 

 

1)      داخل دهاني

 

2)   خارج دهاني

1-     پروتزهاي چشمي

2-     پروتزهاي گوش

3-     پروتزهاي بيني

4-     پروتزههاي اصلاح کانتور صورت و جمجمه

5-     رنگ آميزي و مفل گذاري مواد سليکوني

6-     ايمپلنت هاي کرانيو فاسيال و ...

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

          عنوان برنامه : پروتز- استتيک                                                                                           كد :   33122419              

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مباني لابراتوار ي استتيک در پروتزهاي ثابت

1-   شناخت نور و منابع نوري و تاثير آن بر رنگ دندان -  متامريسم

2-    انواع راهنماهاي رنگ موجود ( کلاسيک و 3Dماسترو ...)

3-   طريقه همانند سازي رنگ در لابراتوار و ايجاد شرايط استاندارد

4-     رنگ اميزي داخلي و خارجي

5-     آشنايي با مباني رنگ :هيو ، واليو وکروما

6-   شناخت نسبت هاي صحيح دنداني طول و عرض –خط لبخند –پلن اکلوزال

7-   استفاده از تکنيک هاي ايجاد خطاي ديد جهت مقابله با ديسکرپانسي هاي سايز دندان

8-     شناخت انواع پودرهاي پرسلن و تاثير آنها در رنگ

9-   تاثير ضخامت پرسلن در السرام و لمينيت ها و تاثير نوع سمان در رنگ كننده

10- تاثير انواع آلياژها بر رنگ پرسلن و نحوه مقابله با آن

11-مقابله با اوپک نما (Opacity)شدن پرسلن در متال سراميک ها و عوامل ايجاد كننده آن

12-شکل دهي امبراژورها و تاثيرات سن و جنس و عوامل اکلوزالي بر آن

13-کانتورهاي صحيح دنداني و تاثير آن بر زيبايي و بهداشت

اثرات ناشي از پخت مکرر پرسلن

14-پرسلن همرنگ لثه و موارد استفاده از آن و يا استفاده از افکت هاي ريشه اي

15- نحوه چيدن و استفاده از اکريل صورتي در پروتزهاي هيبريد

و...

180

 

آشنايي با مباني لابراتواري استتيک در پروتزهاي متحرک

1-   مولد ، رنگ و سايز مناسب دندان بر اساس سايز فک –جنس و سن

2-     نحوه رنگ آميزي بيس اکريليک

3-    ايجاد characterization   در چيدن دندان و ايجاد نماي طبيعي

4-   چيدن‌دندان در روابط و پلن اکلوزال نامناسب و دندان‌هاي مجاور و مقابل باکانتور نامناسب

5-     چيدن دندان در فضاي اکلوزالي ناکافي

6-     پوشاندن رنگ فريم در بيس هاي حاوي فريم فلزي

7- حذف فلنج و طرز صحيح انجام آن

و...

 

 

120

 

 

                                                                                                       

عنوان برنامه : اپلاينس هاي ارتودونسي                                                                                      كد :   33122420

اهداف آموزشي

بايدهاي يادگيري

زمان(دقيقه)

آشنايي با مباني لابراتواري اپلاينس‌هاي ارتودونسي وكودكان

1-   شناخت انواع مال اکلوژن ها و انومالي هاي ارتودونسي و کلاس هاي سه گانه اکلوژن

2-     آشنايي با انواع اپلاينس هاي ارتودونسي

1)    پلاک هاي ساده

2)    پلاک هاي پيچ دار( اکسپنشن پالاتال -  ايجاد کننده هاي فضا و ...)

3)    فضا نگهدارنده‌هاي ثابت و متحرک

4)   دستگاههاي فانکشنال ( فرمند Twin block–فرانکل –Bionator–اکتيواتور)

5)   دستگاه هاي ثابت ( band& Loop–لينگوال آرچ –پالاتال ارچ –تانگ گارد –هايرکس )شناخت انواع کلاسپ و اجزاء پلاک

 

 

 

120

 

شناخت موادو  تجهيزات مورد نياز در لابراتوار

1-     انواع سيم هاي ارتودونسي

2-     انواع گچ ها ( سفيد ، مولدانو، راپيدور و ...)

3-     اکريل هاي ارتودونسي

4-      انواع پلايرها و نوع کاربري

5-     دستگاه پخت در فشارPressure pot

6-   دستگاه هاي شکل دهنده  در خلاء و تحت فشار vacuum Former

7-     دستگاه لحيم ، تورچ و سيم لحيم و بوراکس

8-     ابزار پرداخت و پاليش

9-     انواع پيچ ها

 

 

 

60 

 

مراحل ساخت لابراتواري پلاک هاي ارتودونسي

1-   تهيه کست هاي تشخيص و  workingو طريقه تريم آن

2-     ريليف و بلاک  اوت در ارتودونسي

3-     مراحل ساخت انواع کلاسپ و اجزاء پلاک

4-     مراحل اکريل گذاري و روش هاي مختلف پخت

5-     پاليش و پرداخت

6-     لحيم، weldingوsolderingو روش لحيم کاري

7-  طريقه کار با دستگاه هاي فرمينگ و اپلاينس هاي مربوطه

1)   Aligner   clear( اصلاح ناهنجاري ها دنداني با صفحات شفاف پرس شده)

2)    Essix ( نگهدانده پايان درمان ارتودونسي)

3)   Wraparound( نگهدانده پايان درمان ارتودونسي)

120 

 

 

 

 

 

گزارش برگزاری جلسه بین بازرگانان و اعضای هیت مدیره جامعه دندانسازان ایران

به حمد و قوه الهی در راستای تقویت روابط و هماهنگی بیشتر با شرکت های معظم وارد کننده و بازرگانیهای خوشنام عرصه دندانپزشکی و تولیدکنندگان معتبر و با سابقه که جز جدایی ناپذیر خانواده دندانپزشکی کشور هستند جلسه ای صمیمی و پرانرژی به میزبانی جامعه دندانسازان ایران در محل سالن تلاش بر گزار گردید .
امید است که فتح بابی باشد برای ارتباط موثرتر و تنگا تنگ و برگزاری بیشتر این دست جلسات به جهت تقویت بنیان جامعه دندانسازان ایران.


در لیست زیر اسامی تمامی همراهان و دلسوزان صنف به پاس یدردانی از حضور و حمایت اورده میشود تا گوشه ای از قدرشناسیمان باشد.

 

دکتر روحی شرکت تولیدی بازرگانی کوشا فن پارس

جناب تیموری شرکت نیک جویان
جناب دوری شرکت تولیدی بازرگانی مهردنت
جناب غلامعلیزاده شرکت تولیدی بازرگانی دندیران
دکتر طباطبایی امید طب پارس
جناب اسماعیل براتی بازرگاني براتی
جناب نصیرپور بازرگانی نصیرپور
جناب حسین پور شرکت تولیدی ایده آل ماکو
جناب صفرزاده شرکت تولیدی بازرگانی بتادنت
آقایان مهندس بصیری و کرمی درسان طب پارس
مهندس قیومی شرکت بازرگانی نام آوران
جناب احمدیان شرکت بازرگانی نوین دندان
جناب شجاعی شرکت بازرگانی برادران شجاعی
جناب خانلر شرکت بازرگانی دیباطب
جناب ثمین شرکت بازرگانی زرین طب
جناب رونقی بازرگانی رونقی دگودنت
جناب کاوکپور شرکت بازرگانی پرشیان طب
جناب اوحدی شرکت بازرگانی اوحدی
جناب عارفی شرکت بازرگانی عارفی
جناب شب افروز شرکت بازرگانی بردنت
جناب محمدیان شرکت بازرگانی محمدیان
احمدیان شرکت نوین دندان
مهندس قویمی صبا نام آوران

اطلاعيه جامعه دندانسازان ايران در مورد کنگره سال 1394

اطلاعيه جامعه دندانسازان ايران

جامعه دندانسازان ايران(NGO)تنها متولي صنفي لابراتواري پروتزهاي دنداني، مطابق بااهداف عالي صنفي و در راستاي سياست هاي درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، بمنظور تسهيل و تسريع در آموزش علمي و به روزرساني دانش و تكنيك هاي ساخت پروتز دندان تا كنون 5 سمينار و بيست و سه كنگره علمي و دوره هاي بازآموزي را با همكاري مسئولين و اساتيد و مربيان با شايستگي برگزار نمود .

اين جامعه برغم تلاش هاي صادقانه ، همكاري و مشاركت با مسئولين محترم براي ارتقاي همكاريهاي گروهي تيم پروتز دندان متشكل از (بخش هاي كلينيكي و لابراتواري)، متأسفانه شاهد تهاجم با اغراض خاص در ابعاد گوناگون به رشته پروتز دندان است. جهت آگاهي بيشتر ذيلاً بدانها اشاره مي شود .

1-برخلاف صريح برنامه چشم انداز 20 ساله كشور سطح تحصيلي كارشناسي پيوسته پروتز دندان به دوره كارداني تنزل داده مي شود و به علل اتخاذ چنين تصميمات هيچ گونه پاسخي جز سكوت و بي اعتنائي نمي شود.

2- براي برگزاري كنگره هاي علمي و دوره هاي بازآموزي با هدف تضعيف جامعه دندانسازان ايران مانع تراشي و اختلال ايجاد مي كنند.

3- با شايعه سازي مبني بر تأسيس انجمنهاي دندانسازي، و بقصد موازي كاري با جامعه دندانسازان ايران در برخي استانها همكاران را دچار ترديد نموده و به آن دامن مي زنند

4- در اجراي قوانين و مقررات با هدف ادامه وضعيت نابساماني دندانسازي كشور ايجاد اختلال و كندي مي كنند

5- آشكارا از برخي قوانين و مقررات و بكارگيري ترفندهاي گوناگون به قصد ايجاد نگراني، دودلي و بهره گيري از سياستهاي پشت پرده با هدف تفرقه افكني و جلوگيري از ادامه اتحاد بين گروه هاي دندانسازي كشور سوء استفاده مي شود .  

 با توجه به توطئه ها و فريبكاريهاي أخير كه منافع ملي و صنفي كليه لابراتوارهاي پروتز دندان اعم از فردي و گروهي را تهديد مي كند، بدينوسيله اعلام مي شود برگزاري هر گونه كنگره لابراتواري پروتز دندان از جمله كنگره منتسب به مجله دندانسازان حرفه اي (27 تا 29 آبان 94 در هتل المپيك) ، مخالف و مغاير با اهداف و مصالح صنفي دندانسازي كشور است. مؤكداً از كليه همكاران درخواست مي شود با اعلام تحريم و خودداري از هر گونه همكاري و ثبت نام، با كنگره فوق الذكر همبستگي و اتحاد صنفي را در راستاي منافع ملي و تأمين امنيت شغلي تقويت نموده، از اقتدارو عزت صنفي جامعه دندانسازان ايران پاسداري نماييم .  

هيأت مديره جامعه دندانسازان ايران