پیش ثبت نام خدمات بیمه تکمیلی

در این بخش باید جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی پیش ثبت نام انجام دهید. این کار جهت به دست آمدن اطلاعات افراد و همچنین تعیین تعداد نفرات است.

کلوپ دندانسازان ایران در تلاش است تا با گرفتن بیشترین تعهدات از بیمه، مبلغ پرداختی اعضا نهایتا 55 هزار تومان بیشتر نشود.

جهت اطمینان از قطعی بودن ثبت نام اعضای مبلغ 50 هزار تومان پیش پرداخت از اعضا موقع ثبت نام گرفته می شود که در اولین پرداختی به بیمه محاسبه خواهد شد.

جهت پرداخت این مبلغ می توان به دو روش زیر اقدام کرد:

1) استفاده از درگاه اینترنتی ایران کیش متصل به حساب بانکی کلوپ دندانسازان ایران با استفاده از درگاه ایران کیش

bime pool

2) پرداخت به صورت کارت به کارت

6273-5313-0600-0627 بانک تجارت به نام مهدی براتی

 

لطفا پس از واریز با هر یک از روشهای فوق  تصوری فیش پرداختی را در فرم پیش ثبت نام اطلاعات ارسال نمایید.

 

 

 

فرم پیش ثبت نام بیمه تکمیلی

 

پیش قرارداد کلوپ دندانسازان با بیمه معلم جهت بیمه تکمیلی:

photo 2016 03 04 01 32 41photo 2016 03 04 01 32 41photo 2016 03 04 01 32 43